Privacy Statement  Helder-Loopbaanadvies

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Helder-Loopbaanadvies of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. 

Persoonsgegevens worden opgeslagen door: 

Ondernemer: Margreet Jonker
Onderneming: Helder-Loopbaanadvies
Adres: Zuid Esweg 83 
Postcode + woonplaats: 7447HH Hellendoorn
E-mail: info@helder-loopbaanadvies.nl
Telefoonnummer: 06-26873757 

Helder-Loopbaanadvies is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van opdrachtgevers en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Helder-Loopbaanadvies is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Helder-Loopbaanadvies is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Helder-Loopbaanadvies, waaronder www.helder-loopbaanadvies.nl. 

De website www.helder-loopbaanadvies.nl gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken om u een optimale website-ervaring te bieden. Door gebruik te maken van de  website gaat u hiermee akkoord.

Helder-Loopbaanadvies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van opdrachtgevers, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

De door Helder-Loopbaanadvies opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Helder-Loopbaanadvies. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Helder-Loopbaanadvies om de overeenkomst uit te voeren. 

Helder-Loopbaanadvies gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Helder-Loopbaanadvies altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Door Helder-Loopbaanadvies worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: 

 • voor het contact leggen via de website www.helder-loopbaanadvies.nl en voor het plannen van een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek:
 • uw naam, telefoonnummer, e-mailadres;
 • voor het opstellen van een vrijblijvende offerte: 
 • uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, loopbaangegevens, CV met pasfoto; eerdere testresultaten;
 • relevante gegevens betreffende uw gezondheid;
 • indien van toepassing uw bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, e-mailadres, kvk-nummer en telefoonnummer; 
 • voor de uitvoering van de overeenkomst: 
 • uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, loopbaangegevens, CV met pasfoto; eerdere testresultaten;
 • relevante gegevens betreffende uw gezondheid;
 • indien van toepassing uw bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, e-mailadres, kvk-nummer en telefoonnummer;
 • voor facturering: 
 • uw naam, adres, woonplaats, mailadres; 
 • voor verbetering dienstverlening:
 • uw offerte- en evaluatiegegevens;
 • voor marketing doeleinden: 
 • een door u opgegeven gefingeerde naam en uw evaluatie van het doorlopen traject.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk opgeslagen en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@helder-loopbaanadvies.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: 

 • in het geval van het versturen van een vrijblijvende offerte:
  binnen 1 jaar na offertedatum; 
 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst:
  binnen 24 maanden na uitvoering, voor zover opslaan niet wettelijk vereist is.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt Helder-Loopbaanadvies gebruik van externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens, zoals Prode, EGCS, ROOS, Belastingdienst. In ieder geval zal Helder-Loopbaanadvies de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Helder-Loopbaanadvies. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn, indien dit wettelijk gezien is vereist, bewerkerovereenkomsten van toepassing. Voor het betalen van facturen maakt Helder-Loopbaanadvies gebruik van de Rabobank. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor uw betalingen, worden door u zelf verstrekt aan de Rabobank. 

Het staat Helder-Loopbaanadvies vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Helder-Loopbaanadvies ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor de directeur van Helder-Loopbaanadvies. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Helder-Loopbaanadvies.

Contact

Helder Loopbaanadvies
Zuid Esweg 83
7447 HH Hellendoorn

06 26873757
Stuur een e-mail

Helder-Loopbaanadvies gaat zorgvuldig, volgens de richtlijnen van de AVG, om met uw contactgegevens.